Đội ngũ - Nhân sự chuyên môn

Năng lực chuyên môn của chuyên viên điều trị ( SKIN THERAPIST) tại AMASS
Được đào tạo bài bản theo quy trình tại học viên chuyên nghiệp CIVASAN ACADEMY và DR CEVIANG – đơn vị hàng đầu về điều trị da liễu tại Hàn Quốc.
Vượt qua 4 tháng thực nghiệm tại cơ sở AMASS và các bài kiểm tra kỹ năng định kì nghiêm ngặt
của SKIN MASTER từ đơn vị bảo trợ chuyên môn.
Liên tục tham gia các khoá đào tạo, hội thảo huấn luyện nâng cao năng lực kỹ thuật chuyên môn, cập nhật công nghệ và phương pháp điều trị mới nhất bởi các bác sĩ da liễu trong nước và quốc tế.
Chuyên viên điều trị tại AMASS được phân bổ phù hợp cho mỗi dịch vụ riêng dựa trên kỹ năng thế mạnh
được đánh giá thăng cấp hàng quý.

Bạn muốn trở thành Skin Therapist tại AMASS ?